Bohnné Keleti Katalin - életrajz


Személyes adatok

Név: Bohnné Keleti Katalin
E-mail: argumentum@argumentum.hu
Állampolgárság: magyar

Előző munkahelyek

Időtartam: 1992. január 1-tõl
Munkáltató neve és címe: Argumentum Marketing Tanácsadó Kft. (1139 Budapest, Petneházy u. 50-52.)
Tevékenység típusa, ágazat: Szolgáltatás
Foglalkozás, beosztás: Tulajdonos - ügyvezető
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Marketing szolgáltatások nyújtása, üzleti kapcsolatok létrehozása és menedzselése, szakmai tanulmányok elkészítése

Időtartam: 1987. 04. - 1991. dec. 31.
Munkáltató neve és címe: Intermark Marketing Tanácsadó Kft. (1055 Budapest, Párisi u. 3.)
Tevékenység típusa, ágazat: Szolgáltatás
Foglalkozás, beosztás: Igazgató helyettes
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Projektek összefoglalása, koordinálás, tanulmányok elkészítése

Oktatás és képzés

Időtartam: 1997-1998
Oktatást / képzést nyújtó szervezet neve és típusa: USAID - Ronco
Érintett főbb tárgyak/készségek: Projektmenedzsment, BCP, Marketing, Change Managment
Elnyert képesítés megnevezése: Expert

1999: Bejegyzett felnőttképzési szakértő

1997: Oktatási Minisztérium: Oktatási szakértő

1996: Magyar Marketing Szövetség: Marketing szakértő

Időtartam: 1994
Oktatást / képzést nyújtó szervezet neve és típusa: RKW- Bajorország
Érintett főbb tárgyak/készségek: controlling, marketing, projektmenedzsment, prezentációs technikák, vállalatszervezés, vezetéselmélet
Elnyert képesítés megnevezése: tanácsadó

1986: Közgazdasági Továbbképző Intézet: Marketing gyakorlatok

Időtartam: 1979
Oktatást / képzést nyújtó szervezet neve és típusa: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
Érintett főbb tárgyak/készségek: közgazdasági alapismeretek, számvitel, statisztika, vállalatszervezés, filozófia, marketing, stb.
Elnyert képesítés megnevezése: okleveles közgazda - diploma

Egyéni készségek és képességek
 
Anyanyelv: magyar
Egyéb nyelvismeret: angol


Szociális készségek és képességek:

Vezetés, szervezés, együttműködés, konfliktus kezelés
Vezetem a cégemet több, mint 20. éve, sikeresen. Tagja vagyok a Magyar Marketing Szövetségnek, ahol 5 éven keresztül főtitkár, 10 éven át elnökségi tag is voltam. Működése idején Felügyelő Bizottsági elnöke voltam a Humán Erőforrás Alapítványnak, amely az ügyfélszolgálati képzések gazdája és szervezője. 40 éve élek házasságban, ahol felneveltem két gyereket. Kb. 20 éve oktatok, részint felsőoktatásban, részint tréningeken, kis csoportokat, ill. rendszeresen tartok előadásokat. Kiemelt témáim az ügyfélkapcsolatok, elégedettségi vizsgálatok.

Technikai készségek és képességek:

Szerkesztés, szervezés, koordinálás, szintetizálás, témavezetés, moderálás, előadások tartása. 2002-ben megjelent egy - munkacsoport által írt - szakkönyv, melyet részben írtam, és teljes egészében szerkesztettem. Több szakmai konferencián sikerrel vezettem szekciókat, melyeket magam építettem föl és szerveztem meg. A cégemnél rendszeresen végzünk országos hatókörű piackutatásokat, melyek sok alvállalkozó bevonását, egyeztetését kívánják meg. Rendszeresen írok cikkeket, ill. szakmai tanulmányokat, melyek a forrásmunkák és az empirikus tapasztalatok egységes kezelését, koncepciózus szintetizálását követelik meg. 2005-ben megjelent az "Elégedett az ügyfél?" című szakkönyvem.

Rendszeresen publikálok, előadásokat tartok, és 2010-ben megszereztem az Igazságügyi szakértői minősítést is.
Szakértői szám: 009378

Bohnné Keleti Katalin - publikációs lista